Galleries

 

Upload your photos

 

Vkladanie fotiek sa realizuje prostredníctvom voľby „Galleries“ (v ľavej vertikálnej vyhľadávacej lište). Po kliknutí na túto položku sa objaví voľba „Click to upload new photos or drag and drop them here“.

 

Nahrávanie fotiek je možné uskutočniť nasledovnými spôsobmi:

 

  1. 1.     Odkliknutím voľby „Click to upload new photos or drag and drop them here“ sa zobrazí okno, prostredníctvom ktorého môžeš zo svojho počítača vybrať súbor, ktorý chceš nahrať.
  2. 2.     Súbor so svojou fotkou môžeš presunúť priamo z iného programu prostredníctvom voľby „Drug and drop“ a „Uploud“, súbor sa spustí automaticky.

3. 

Výsledná podoba „Gallery“ je nasledovná:


 

Kliknutím na fotografiu sa automaticky zväčší. Zmenu  textu na fotografii (názvu) môžeš vykonať voľbou „Click to edit“. Po editácii textu zmeny uložíš stlačením „Enter“.

 

Komentáre k fotografii sa pridávajú cez voľbu „Add Comment“.