Home Screen

 

Na Home screene sa nachádza „Status submit field“, ktorý umožňuje zdieľanie vlastných statusov a fotiek s ostatnými.

 

Svoj status napíšeš do horného poľa obrazovky a súčasne si zvolíš osoby, ktorým sa má status zobraziť a to prostredníctvom voľby „Edit status permission“. V závere potvrdíš kliknutím na položku „Share“.

 

 

 

Odoslaný status sa ti automaticky objaví na „Home screene“ (si na ňom označený svojou fotkou) a zároveň sa zobrazí všetkým, ktorí boli vybraní podľa nastavených preferencií. Ostatní môžu tvoj status komentovať kliknutím na voľbu „Add comment“.

 

 

 

 

 

Voľba „Upload photo“ v hornej časti zobrazeného okna umožňuje nahrávanie fotografií, pridávanie komentárov, nastavenie preferencií a zdieľanie fotografií  so svojimi priateľmi (rovnakým spôsobom ako pri voľbe „Galleries“).

 

 

 

Na home screene sú ďalej zobrazené notifikácie, súťaže, na ktorých participuješ ty alebo tvoji priatelia, zdieľané fotografie, atď.

 

Ak máš záujem prezrieť si detail konkrétnej súťaže (na ktorú si sa prihlásil ty alebo priatelia), klikni na jej názov.