Krajiny

 

Položka „Countries“ v hlavnom hornom menu umožňuje zobraziť zoznam krajín, ktoré majú kluby a strelcov registrovaných v Rcherz  (zoznam sa zobrazí kliknutím na túto položku).

 

 

 

Každá krajina je označená vlajkou, pod ktorou sa nachádza počet registrovaných klubov a strelcov. Kliknutím na názov krajiny alebo vlajku sa zobrazí profil krajiny.

 

V hornej časti obrazovky  sa nachádza mapa krajiny, na ktorej sú vyznačené polohy klubov v tzv. Clastroch.

 

 

Po kliknutí na príslušný claster sa mapa v danej oblasti zväčší a zároveň sa zobrazia značky jednotlivých klubov.

 

Kliknutím na konkrétnu značku sa zobrazí názov klubu a jeho adresa. Po kliknutí na názov klubu sa rozbalí okno s detailnými informáciami o danom klube.

 

 

 

Vpravo od mapy je umiestený zoznam organizácií, ktoré združujú kluby v príslušnej krajine. Pod mapou je uvedený zoznam plánovaných súťaží v krajine. Kliknutím na názov konkrétnej súťaže sa zobrazí jej detail. Zakliknutím voľby „Participate in competition“ je možné sa prihlásiť na danú súťaž.

 

Pod zoznamom súťaží sa nachádza zoznam všetkých registrovaných klubov, ktoré sú roztriedené podľa jednotlivých oblastí. Kliknutím na názov konkrétneho klubu sa zobrazí jeho detail.