Archery Club

 

Voľba „Countries“ (v hornom menu) umožňuje vyhľadanie konkrétneho klubu. Po kliknutí sa otvorí profil Archery Clubu, ktorý vyzerá nasledovne:

 

 

V hornej časti okna sa nachádzajú základné údaje o klube, jeho poloha na mape, logo. Vpravo vedľa mapy je editačné tlačítko, prostredníctvom ktorého možno údaje opravovať.

 

 

 

 

 

 

 

 

Po kliknutí na editačné tlačítko sa zobrazí editačný formulár, do ktorého sa zadávajú potrebné údaje (v jednotlivých záložkach /taboch) . Záložka s názvom „Mapa“ umožňuje presunutím pointra dodatočne upresniť polohu klubu, resp. strelnice.

 

 

 

 

 

Pod horným informačným oknom (s detailami klubu a mapou) sa nachádza zoznam plánovaných súťaží, ktoré sú usporiadané daným klubom. V dolnej časti okna je status „feed“, prostredníctvom ktorého môžu členovia klubu zdieľať svoje statusy.

 

V pravej časti obrazovky je umiestnený box „MEMBERS“ so zoznamom členov. Tento box súčasne obsahuje voľbu „Invite new member, umožňujúcu pozývanie ďalších členov.  V prípade, že chceš pozvať nového člena, klikneš na túto voľbu a následne vyplníš údaje v zobrazenom dialógovom okne (email,priezvisko, príp. krstné meno). V závere voľbu potvrdíš stlačením príkazu „Save“.

 

 

 

V pravom dolnom rohu obrazovky sa nachádza box „Practice times“, kde sú zobrazené tréningové časy. Je možné ich editovať kliknutím na ikonu v tvare ceruzky. Posuvníkmi sa dajú upraviť jednotlivé tréningové časy pre jednotlivé dni.