Vypocet rankingu

Výpočet rankingu:

Rcherz-ranking sa vypočítava na základe výsledkov streľby v kvalifikácii súťaže.  Zvlášť sa vypočítava ranking pre krajinu,  z ktorej strelec pochádza a zvlášť sa vyrátava medzinarodný ranking. Zároveň sa osobitne vypočítava ranking pre typ luku, pohlavie a vekovú kategóriu. 

Nakoľko obtiažnosť súťaží sa líši v závislosti od typu pretekov (domáce, medzinárodné,  world ranking, ..), počasia, atď.,  rozhodli sme sa pre potreby výpočtu zohľadniť viaceré parametre. Strelci dostanú za každý výsledok zo súťaže pridelené body. 

Body sa vypočítavajú podľa nasledovného algoritmu:

 

Parametre:

·       % výsledok strelca k maximu možných bodov

·       % výsledok najlepšieho strelca v kvalifikácii k maximu možných bodov

·       priemerný výsledok všetkých súťažiacich v %

·       počet strelcov (v prípade, že je na súťaž v rcherz-systéme prihlásených menej ako 10 ľudí, berie sa 10 ako minimum)

 

Váha parametrov:

·       výsledky zo súťaží za 1. rok sa počítajú na 100%

·       výsledky za druhý rok sa prenásobia číslom 11/12 (1. mesiac druhého roku), 10/12 (2. mesiac druhého roku), ... 1/12 (11. mesiac druhého roku), takže v druhom roku sa váha výsledkov znižuje po mesiaci o 1/12 za každý mesiac

Zohľadnenie typu preteku (lokálny, medzinárodný):

·       Ak sa jedná o lokálnu súťaž (to znamená, že sa na nej nezúčastnili strelci z inej krajiny), body sa rátajú len do rankingu danej krajiny

·       Ak ide o medzinárodnú súťaž (t.j. zúčastnili sa na jej strelci z minimálne troch ďalších krajín), body sa rátajú do medzinárodného rankingu

 

Výpočet:

Body pre strelca z danej súťaže = (počet strelcov * 10) * (% výsledok najlepšieho strelca) * (% výsledok strelca) * (% priemerný výsledok všetkých súťažiacich)

Príklad:

·       súťaž so 100 strelcami v danej kategórii

·       najlepší: 705/720 = 97.91667%

·       meraný strelec: 670/720 = 93.05555%

·       Priemer súťaže: 660/720 = 91.666%

Body: 100 * 10 * 97.91667/100 * 93.05555/100 * 91.666/100 = 835 bodov

Prvý dostane nasledovný počet bodov: 100 * 10 * 97.91667/100 * 97.91667/100 * 91.666/100 = 87,88 bodov

 

Tréning:

Nakoľko máme záujem motivovať strelcov, aby si zapisovali aj tréningové výsledky, rozhodli sme sa zvýhodniť tých, ktorí využívajú všetky možnosti našej stránky a reportujú svoje výsledky z tréningov. Za reportované tréningové výsledky priradíme  +1 bod za každý reportovaný výsledok z tréningu. 

 

Aktualizácia rankingu:

Ranking sa vypočítava raz denne, pričom sa sčítajú body za obdobie uplynulých 18 mesiacov a strelcovi sa tak vyrátajú sumárne body. Zároveň sa raz denne aktualizuje ranking súťažiacich podľa počtu sumárnych bodov.