Find competition

 

Vyhľadávanie súťaže sa vykonáva cez voľbu  „Competitions“, ktorá sa nachádza v hlavnom menu.

 

 

Kliknutím na túto voľbu sa zobrazí filter s ponukou parametrov súťaže (napr.krajina, dátum, atď.), kde môžeš zvoliť požadovaný parameter a výber potvrdíš tlačítkom „Search“.

 

Ak sa chceš zúčastniť na konkrétnej súťaži, klikni na voľbu „Participate in competition“.


 

 

V otvorenom okne s hľadanou súťažou treba v ďalšom kroku špecifikovať luk a šípy, s ktorými plánuješ súťaž absolvovať. Potom treba postupne zakliknúť políčka „Notify my friends“ a „Add to my calendar“. Súťaž sa automaticky objaví v tvojom kalendári, v statuse „feed“ sa zobrazí tvojim priateľom. Skutočnosť, že sa súťaže plánuješ zúčastniť môžeš vidieť v detaile súťaže, na ktorý sa dostaneš kliknutím na jej názov (čím budeš automaticky pridaný ako participant).


 

 

 

 Create new competition

 

 

V prípade, že chceš usporiadať súťaž, ktorá sa nenachádza v zozname súťaží, klikni na voľbu „Create new competition“.

 

V ďalšom kroku sa zobrazí formulár „Create competition“, do ktorého je potrebné doplniť požadované údaje o plánovanej súťaži.

 

 

 

Po vyplnení formulára klikni na voľbu „+Add division“ (v ľavom dolnom rohu). Následne sa zobrazí okno, v ktorom kliknutím vyberieš požadované údaje (formát, poplatok, pohlavie, typ luku pre daný formát, vekovú kategóriu v konkrétnom formáte).

 

Následne pridaj ďalšiu divíziu, podľa toho, koľko formátov a vekových kategórií sa zúčastní súťaže a v závere zmeny potvrď tlačítkom „Save“. Týmto je súťaž pridaná a lukostrelci sa môžu na ňu prihlásiť.