Profil Lukostrelca

Profil Lukostrelca

 

 Osobný profil obsahuje nasledovné informácie:

 

Základné informácie (nachádzajú sa v hornej časti profilu) – t.j. krajina z ktorej pochádzaš, klub, pohlavie, typ preferovaného luku.

 

Pod základnými informáciami je umiestnená mapa, ktorá má 2 taby. V prvom z nich sú zobrazené súťaže, ktorých sa plánuješ zúčastniť. V druhom je zoznam súťaží, do ktorých už boli pridané osobné výsledky. Kliknutím na pointer na mape sa zobrazí dátum a názov súťaže, kliknutím na názov konkrétnej súťaže sa rozbalí jej detail.

 

V hornej časti okna s osobným profilom sa nachádza tlačítko „Edit profile“, prostredníctvom ktorého môžeš upravovať osobné informácie obsiahnuté vo svojom profile.

 

Status „submit field“ (pod mapou) umožňuje zdieľanie fotografií a statusov, obdobne ako v „Home screeen“.

 

V pravej časti okna sú umiestnené nasledovné informačné boxy:

 

Callendar

V kalendári sú zobrazené súťaže, ktorých sa plánuješ zúčastniť. Sú tu uvedené 3 najbližšie konané súťaže vzhľadom k aktuálnemu dátumu. Kliknutím na „All Events“ sa zobrazí zoznam všetkých plánovaných súťaží.

 

Results

Box „Results“ obsahuje výsledky zo súťaží ktorých si sa zúčastnil (sú tu uvedené 3 posledné pridané výsledky). Kliknutím na voľbu „See all results“ sa zobrazia všetky tvoje výsledky s príslušným grafom.

 

Friends

Táto kolonka zahŕňa zoznam tvojich priateľov, ktorý sa otvorí zakliknutím položky „All Friends. 

 

Galery

V časti „Galery“ sú umiestnené všetky fotky pridané do svojej osobnej galérie. Galéria sa zobrazí kliknutím na voľbu „See all photos“.

Equipment.

Box Equipment obsahuje 2 taby. Prvý z nich s označením „Current“ zobrazuje equipment, ktorý aktuálne používaš.  Druhý tab s názvom „Past“ zobrazuje vsetky eqvipmenty, ktoré si používal v minulosti a boli pridané do rcherz.

 

Rovnaký profil si môžeš zobraziť u svojich priateľov. Okrem ich základných informácií môžeš sledovať, akých súťaží sa plánujú zúčastniť, akých súťaží sa zúčastnili v minulosti, dosiahnuté výsledky, zoznam ich priateľov, fotografie umiestnené v ich galérii, equipmenty, ktoré používajú v súčasnosti i v minulosti.

 

Pri prezeraní profilu tvojho priateľa sa v hornej časti profilu namiesto tlačítka „Edit profile“ nachádza voľba „Send private message“, prostredníctvom ktorej môžeš konkrétnemu priateľovi poslať správu.

 

 

 

Edit Archer profile

Voľba „Edit Archer profile“ umožňuje zadávanie a zmenu nasledovných údajov:

 

Basis profile settings  

Tento box je určený na editovanie základných informácií, t.j. fotografia, meno, e-mail, dátum narodenia, preferovaný typ luku, časové pásmo, v ktorom sa zvyčajne nachádzaš.  Zakliknutím voľby „Change your password“ môžeš meniť svoje heslo.

 

Contact information

V tomto okne môžeš zadávať a upravovať svoju kontaktné informácie, t.j. adresu, na ktorú ti zároveň budú zasielané prípadné výhry alebo odmeny.

 

Link with facebook

Do tohto poľa môžeš doplniť adresu svojho profilu na Facebooku, čím ho zároveň prepojíš so svojim profilom na Rcherz.

 

 

Archery club and organisations membership settings

Sem zadávaš zmeny týkajúce sa klubu –názov klubu a organizácie, v ktorej si registrovaný.

 

Permissions settings

V „Permissions settings“ si môžeš nastaviť, kto môže vidieť tvoje nasledovné osobné údaje:

·      Výsledky

·      Súťaže, ktorých sa plánuješ zúčastniť

·      Eqvipment

·      Statusy

 

Notifications settings

„Notifications settings“ umožňujú vybrať, o akých udalostiach chceš byť informovaný prostredníctvom e-mailu.

 

Your Equipment

V boxe „Equipment“ môžeš pridávať nové equipmenty, meniť ich a presúvať do „past“ (používaných v minulosti).  

 

 

Po upravení (editovaní) všetkých údajov je potrebné zmeny uložiť kliknutím na tlačítko „Save“