Ako zadať výsledky?

 

Vo vyhľadávacej lište (v ľavej časti obrazovky) klikneš na prvú položku s názvom “Results” (nachádza sa priamo pod fotografiou).

 

 

 

Po kliknutí sa otvorí nová stránka, na ktorej sa nachádzajú 2 modré tlačítka s názvami “Fill in missing results” a “Add practice results”.


 

"Add missing results"

"Add practice results"

 

 

 

 

Po kliknutí na položku “Add missing results” sa zobrazí zoznam súťaží, pri ktorých nemáš zadané výsledky. Výsledok doplníš do kolonky “Final Results” (napr.582, t.j. koľko si strelil).

 

 

Potom si vyberieš luk a šipy ktorými si to strieľal a smailika či si bol spokojný.

 

 

 

 

V prípade, že chceš vložiť detailné výsledky, klikneš na položku “Add detail results”, pričom následne sa rozbalí bodovacia tabuľka, ktorá má v okienku maximálnu hodnotu, napr.  pre 2x18m je to 10.

 

 

 

Táto hodnota sa dá znížiť stláčením šipky smerom nadol. Stlačením šípky smerom v pravo sa presunieš do ďalšieho políčka. Na záver je nutné kliknúť na položku “Save”, čím sa uložia zmeny.

 

V prípade, že chceš doplniť konkrétnu súťaž, klikneš na položku “Add missing competition”. Následne sa otvorí tabuľka, v ktorej doplníš údaje do jednotlivých políčok (hlavne treba vyplniť formát). Na konci pridanie súťaže potvrdíš kliknutím na položku “OK”.

 

Po zrealizovaní uvedených krokov sa zadaná súťaž objaví v zozname (bude označená ružovým podfarbením a automaticky sa zatriedi podľa dátumu súťaže).

 

 

Ďalší postup je zhodný s predchádzajúcim postupom.

V prípade, že chceš vložiť tréningové výsledky, klikneš na položku “Add practice results”, následne vyplníš čas, formát a postupuješ rovnako ako pri zadávaní detailných výsledkov.

 

 

 

 

 

Kontrolu svojich výsledkov môžeš vykonať dvomi spôsobmi:

1.    Kliknutím na položku “Results” v ľavej vyhľadávacej lište (pod fotografiou)

2.    Kliknutím na linku “Check your results in the chart”, ktorá sa nachádza pod tabuľkou zoznamu súťaží, do ktorej si pridával výsledky. 

 

 

 

 

Tvoj graf môže vyzerať napríklad nasledovne:

 

 

Základné zobrazenie na grafe ukazuje pomer všetkých tvojich dosiahnutých výsledkov k plnému počtu (v percentách).

 

Formát grafu si môžeš ľubovoľne navoliť podľa vlastných preferencií a to pomocou rozbaľovacieho menu (v hornej časti obrazovky). Následne budú na osi Y zobrazené body a na osi X čas.

 

Graf umožňuje zobrazenie výsledkov zo súťaží alebo zobrazenie výsledkov z tréningu. Príslušný graf sa zobrazí po zvolení konkrétnej možnosti a to kliknutím na požadovanú voľbu v hornej časti obrazovky (vedľa rozbaľovacieho menu) a to nasledovne: Kliknutím na “Display practice results” sa zobrazia výsledky z tréningu, kliknutím na “Display competition results” sa zobrazia výsledky zo súťaže.

Porovnávanie výkonnosti sa zobrazuje na koláčových grafoch, ktoré sa nachádzajú pod centrálnym grafom.